Mittoja ja yksiköitä

1 ha = 60 m3 energiapuuta
1 m3 = 2,5 i-m3 haketta
1 ha = 150 i-m3

Hakekontin tilavuus tässä logistiikassa on 35 i-m3
Kuiva hake, jonka kosteus on 30 %, sisältää energiaa 32 MWh
Tuore hake, jonka kosteus on  60 %, sisältää energiaa 23 MWh

Tällöin tuore hake sisältää 5 000 ltr enemmän vettä.

Fossiilista energiaa kuluu:
30 MWh = 3 000 ltr kevyttä polttoöljyä,
30 MWh = 4 300 kg kivihiiltä  

Lämpöä vuodeksi

Yhden omakotitalon vuotuinen energian tarve on noin 30 000 kWh (30 MWh). Yhdeltä hehtaarilta saadaan noin neljän omakotitalon energiantarve vuodeksi. Yhden hehtaarin energiapuut mahtuvat kahteen rekka-autoon.

Ota yhteyttä