Energiapuu on parhaimmillaan kuivana

Kuiva ja tasalaatuinen raaka-aine on toiminnan perusta. Tällöin hakkeella tuotettu lämpö on edullinen ja vaivaton vaihtoehto lämmön ostajalle. Hyvät laadulliset tekijät koko Metsästä Lämmöksi -ketjussa näkyvät viimeistään lämpölaitoksen polttoprosessin jälkeen. Hyötysuhde paranee, hakkeen kulutus vähenee ja lämpöenergian hinta kestää kilpailukykyisenä.

1 MWh = 1 i-m3 kuivaa (n. 30 %) polttohaketta 

1 MWh = 2 i-m3 märkää (n. 60 %)polttohaketta

On suuri ero tarvitaanko yhden megawatin tuottamiseen yksi vai kaksi irtokuutiota haketta. Jos raaka-aine on kosteaa, työmäärä on siis kaksinkertainen, jotta saadaan sama megawattituntimäärä. Laatutietoisella logistiikan hallinnalla saadaan tuotettua laadukasta polttohaketta - juuri sellaista kuin lämmöntuottaja vaatii.

Havaintoja hakkeenpoltosta

  • tasalastuinen ranka- ja kokopuuhake varmistaa katkeamattoman hakkeen syötön
  • kun hake on alle 40%;
    • kuiva hake pidentää kattilan käyttöikää ja parantaa hyötysuhdetta
    • kuiva hake vähentää huoltotarvetta ja hälytyskäyntejä
    • kuiva hake vähentää päästöjä ja hakkeen kulutusta
  • märkä hake kuivuu kattilassa ensin, palaa sitten
  • tuhka viedään takaisin metsään lannoitteeksi

Ota yhteyttä