Lehdistötiedote 4.9.2017

Kangaslämpö Oy uusiin osaaviin käsiin

Kangaslämpö Oy:n kauppasopimus allekirjoitettiin 28.8.2017 Savonlinnan Kerimäellä, kun Itä-Savon Lähienergia Oy:n Laura Hämäläinen ja Metsäenergia Meter Oy:n Mikko Hämäläinen ostivat yrityksen osakekannan.

Kangaslämpö Oy on Varkauden Kangaslammilla toimiva kaukolämpöyhtiö, joka on Markku Auvisen ideoima ja vuonna 2010 kaukolämmön toimittamisen aloittanut yhtiö. Yhtiön 1 MW:n kokoinen lämpölaitos lämmittää Kangaslammin taajaman. Markku Auvinen alkoi lähestyä eläkeikää ja halusi myydä yhtiön osaaviin käsiin ja taata sitä kautta lämpöliiketoiminnan jatkumisen.

Laura Hämäläisen luotsaama Itä-Savon Lähienergia Oy on vuonna 2003 perustettu lämpöliiketoimintayhtiö Kerimäellä Savonlinnan kupeessa. Lähienergialla on 9 lämmöntuotantokohdetta, joista 8 on omaa lämpölaitosta ja 1 on hoitovastuulla. Lämpölaitosteho on nyt yhteensä 5,4 MWh.

Puuperäisen polttoaineen toimittamisesta huolehtii Metsäenergia Meter Oy, joka on Lähienergian sisaryritys. Metsäenergia on 1980 perustettu energiapuuyhtiö, joka ostaa pystyleimikoita suoraan metsänomistajilta ja prosessoi puun hakkeeksi ja toimittaa sen suoraan lämpölaitoksen siiloon. Metsäenergian toimitusjohtaja Mikko Hämäläinen pitää tärkeänä, että energiapuuta saadaan jatkossakin läheltä lämpölaitoksia, jolloin kuljetuskustannukset kestävät aisoissa. Metsäenergia käsittelee vuosittäin puuperäisiä polttoaineita noin 40 000 i-m3, sekä lisäksi ainespuuta noin 6 000 m3.

Kangaslämpö Oy liittyy osaksi Metsäenergia ja Lähienergian muodostamaa Metsästä Lämmöksi® -liiketoimintamallia, jolla taataan katkeamaton lämmöntuotanto ympäri vuoden.

Laura Hämäläinen oli erittäin iloinen saadessaan puhelun Markku Auviselta kevättalvella. ”Ei tällaisia puheluita ihan joka päivä tule, jossa tarjotaan hyvää lämmöntuotantokokonaisuutta ostettavaksi. Laitteet ja kaukolämpöputkisto ovat laadukkaat, hyvin rakennettu ja luotettavat vielä pitkän aikaa.”

Toiminta siirtyy uusille omistajille syyskuusta alkaen.

Toivon, että asiakkaat ja kuntalaiset ottavat reilusti yhteyttä jos jokin lämmityksessä askarruttaa tai muuten vaan haluaa tutustua meihin.

KANGASLÄMPÖ OY:N YHTEYSTIEDOT 4.9.2017 ALKAEN

toimitusjohtaja, Laura Hämäläinen 050 5944 135, laura@lahienergia.fi

päivystys, 044 549 317

toimisto, 0440 321 992

Kangaslämpö Oy

Laura Hämäläinen
toimitusjohtaja

Ota yhteyttä