Energiapuu on puutavaralaji

Nykyään energiapuu on puutavaralaji tukkien ja kuitupuiden tapaan. Energiapuuta käytetään erilaisissa lämpökeskuksissa ja voimaloissa lämmittämään yksittäisiä kiinteistöjä, taloyhtiöitä tai erilaisia kokonaisuuksia, kuten kuntien taajamia.

Energiapuuta on kolme lajia; kokopuu (karsimaton), ranka (karsittu) ja hakkuutähde (oksa- ja latvusmassa). Energiapuuta on kaikki polttoon tarkoitettu ja kelpaava puutavara. Kohteita ovat esim. nuoren metsän kunnostuksessa kaadettava ja poistettava puusto, sekä päätehakkuukuvioilta tuleva oksa- ja latvusmassa.

Keväällä 2008 tuli voimaan energiapuun mittaussuositus, joka selkiyttää energiapuumarkkinoita. Sen ovat hyväksyneet kaikki metsäalan toimijat. Oleellisinta suosituksessa on, että yhteisesti sovittu mittaustapa on voimassa koko hankintasopimuksen ajan.

-Tulevaisuuden tukkimetsää rakentamassa-

Ota yhteyttä