Millainen kohde, sellainen polttoaine

Haketettaessa tulee aina ottaa huomioon lämpölaitoksen koko. Hyvälaatuinen hake varmistaa lämpölaitoksen vaivattoman ja turvallisen käytön. Mitä pienempi lämpölaitos on, sitä tärkeämpi on hakkeen laatu.

Haketta

Myymme kokopuu-, ranka-, ja oksa- ja latvusmassahaketta siiloon toimitettuna maatiloille, puutarhoille, sekä pieniin ja suuriin lämpövoimaloihin.

Haketus ja kaukokuljetus

  • Energiapuun varastointiaika tienvarressa 6kk - 2,5 vuotta
  • haketus tapahtuu suoraan kuljetuskontteihin
  • hake kuljetetaan suoraan tienvarsivarastosta lämpölaitoksen siiloon
  • varastopaikalle jätetään lehti- ja neulasmassaa
  • teiden linkoukset; lumen puhallus kasasta poispäin
  • pieni lämpölaitos tarvitsee parhaan polttoaineen

Yhteyshenkilösi polttohakehakepalveluissa
Mikko Hämäläinen 050 5114 766

Ota yhteyttä