Nuoren metsän kunnostus

Hoidamme nuoretmetsät kasvukuntoon avaimet käteen periaatteella, suoraan maanomistajan kanssa.

Metsätaloussuunnitelmasta näet onko metsissäsi tarvetta kunnostukseen. Jos arvelet kunnostustarvetta olevan, ota yhteys meihin, niin voimme yhdessä tehdä kunnostussuunnitelman ja toteuttaa sen. Kunnostettu metsä tuottaa parhaiten.

Pelkästään Etelä-Savon alueella on yli 16 000 hehtaaria kunnostettavia kohteita.

Kunnostettavan leimikon tunnistaminen

 • kohteen koko vähintään 1 ha
 • energiapuupoistuma yli 45 m3/ha tai
 • 1000 runkoa / ha, joiden läpimitta yli 4 cm
 • Kemera -kelpoisuus
 • 10-30 -vuotias metsä
 • ainespuun saanto vähäinen tai riukuuntunut metsä

Hakkuu

 • kone- tai metsurihakkuu
 • hakataan kourakasoihin ajouran varteen
 • ajouraväli 20 m
 • tyvet samansuuntaisesti
 • katkotaan n. 5 m:n pituisiksi
 • ei juurakoita, multaa tai kiviä

Koneellinen hakkuu mahdollistaa

 • ylispuuston hakkuun latvasta alkaen
 • järeämmän puuston hakkuun
 • ojalinjojen raivauksen
 • Moto-mittauksen

Metsurityöhön soveltuu parhaiten

 • hankalammat maastot
 • pienempipuustoiset metsät
 • ennakkoraivaus koneelliselle hakkuulle
 • erikoiskäsittelyn vaativat kohteet

Metsäkuljetuksen toteutus

 • puun kuivumisaika palstalla jopa 6 kk
 • kevyt kalusto vähentää maastovaurioita
 • varastokasa aukealle ja aurinkoiselle paikalle
 • varasto sijoitetaan tien varteen tai pistouran varteen palstalle
 • tyvet samansuuntaisesti
 • järeä aluspuu parantaa ilmankiertoa
 • ei juurakoita, multaa eikä kiviä
 • ei varastointia elävää puuta vasten
 • kuormainvaakamittaus

Energiapuuasioissa soita numeroon
Tuukka Suomalainen, 050 3647 287

-Tulevaisuus ratkaistaan nuorena-

Ota yhteyttä