Polttohaketta vuodesta 1980 alkaen

Metsäenergia Meter Oy on 1980 perustettu perheyritys. Yrityksen perusti Matti Hämäläinen ja muina osakkaina vuodesta 2006 lähtien ovat hänen lapsensa Mikko ja Laura Hämäläinen.

1980 luvun alussa haketta tehtiin kahden miehen voimin laikkahakkurilla ja traktoriin sopivilla kuljetusperävaunuilla. 1986 hankittiin lisää kalustoa, toinen traktori-hakkuri yhdistelmä. 1990 luvun alussa haketettiin yhdellä laikka- ja yhdellä rumpuhakkurilla, mutta kaukokuljetus hoidettiin omalla kuorma-autolla. Toiminnan myötä syntyi ajatus koneesta, jolla voisi tehdä ja kuljettaa lämmön raaka-aineen yhdellä kertaa suoraan lämpölaitokselle.

Vuonna 1995 valmistui MOHA-hakkuriauto, mikä oli merkittävän suuri taidonnäyte näinkin pieneltä metsäalan yritykseltä. Olihan se Matin visioima ja Meter-tiimin toteuttama näkemys tulevaisuuden hakkeentoimitusmenetelmästä. Hakkurit ja kuorma-auto jätettiin varakalustoksi ja haketta alettiin toimittamaan MOHA -korjuuketjumenetelmällä kannolta käyttöpaikalle. 2000-luvulle siirryttäessä haluttiin toimintaa laajentaa lämmöntuotannon puolelle, jolloin koko hakkeentoimituslogistiikka jatkui "kannolta lämmöksi". Tällöin lämmöntuotanto eriytettiin omaksi yhtiöksi, perustettiin Itä-Savon Lähienergia Oy, jonka toimitusjohtajaksi pyydettiin Jukka Suomalainen.

Nyt logistiikka saatiin toimimaan lähtökohtana olleen ajatuksen mukaan. MOHA-hakkuriauto toimittaa hakkeen Savonlinnan talousalueella pieniin Lähienergian lämpölaitoksiin sekä kahteen suurempaan voimalaitokseen, jotka tuottavat sähköä ja lämpöä koteihin.

Vuonna 2006 hankittiin ensimmäinen oma hakkuukone energiapuun korjuuseen. Tällä taattiin raaka-aineen saatavuus ja laadunhallinta suuremmassa mittakaavassa kuin jo olleella metsuri -hakkuulla.

Toiminnan siirtyessä enemmän oman puunhankinnan varaan palkattiin toukokuussa 2007 metsäesimies vastaamaan energiapuun hankinnasta, hakkuusta ja metsäkuljetuksesta.

Kesän korvalla 2012 yritysten operatiiviset johtajat vaihtuivat. Metsäenergian toimitusjohtajaksi siirtyi Mikko Hämäläinen ja Lähienergian toimitusjohtajaksi tuli Laura Hämäläinen.

Tänä päivänä Metsästä Lämmöksi -liiketoimintaketju työllistää noin viisitoista henkilöä, jotka työskentelevät energiapuun hankinnassa, hakkuussa, lähikuljetuksessa, haketuksessa, hallinnossa, lämmöntuotannossa, kone- ja laitehuollossa sekä kunnossapidossa.

Ota yhteyttä