Metsäenergia Meter Oy

Palvelut

  • energiapuun osto
  • leimikon suunnittelu yhdessä maanomistajan kanssa
  • nuoren metsän kunnostushakkuut
  • metsäkuljetus ja varastointi
  • haketus ja kaukokuljetus
  • polttohakkeen myynti
  • lämpölaitosrakentaminen
  • tuotantokaluston tuotekehitys
  • energiapuuliiketoiminnan konsultointi

Seuraa mitä meillä tapahtuu

Seuraa meitä myös

Ota yhteyttä